Na czym polega perinatalna opieka paliatywna?

Hospicjum perinatalne  – to miejsce, w którym pomoc otrzymują mamy i ich dzieci, a także ojcowie i starsze rodzeństwo dziecka. To miejsce tworzą osoby, które wspierają rodzinę od momentu diagnozy przez całą ciążę a także w czasie porodu. Pomagają oni również w opiece nad urodzonym chorym dzieckiem.
W hospicjum perinatalnym wsparcie psychologa to standard. Bywa, że już pierwsza rozmowa przeprowadzana jest w jego obecności, by zarówno mama jak i tata chorego dziecka mieli poczucie wsparcia. Rodzice dowiadują się jakie są rokowania i jakie są przewidywane scenariusze dalszego postępowania. Dzięki temu są przygotowywani do opieki nad ciężko chorym dzieckiem. To ważne, ponieważ kobiety nie zawsze otrzymują wyczerpującą informację od lekarza prowadzącego ciążę.
Jeśli dziecko przeżyje poród i okres okołoporodowy, jest wypisywane do domu. Wówczas przechodzi pod opiekę hospicjum domowego. W tej nowej sytuacji pracownicy hospicjum pomagają przygotować dom i wyposażyć go w niezbędny sprzęt do opieki nad chorym noworodkiem.
Ponadto hospicja zapewniają pomoc socjalną i duchową. Umożliwiają rodzinie skontaktowanie się z innymi rodzicami dziecka dotkniętego wadą letalną, ponieważ łatwiej dzielić trudy specyficznej ciąży i porodu z tymi, którzy już to przeżyli.

Hospicja perinatalne zapewniają m.in.:
– konsultację medyczną (w różnym stopniu),
– wsparcie psychologa,
– kontakt z innymi rodzicami w podobnej sytuacji,
– wsparcie duchowe,
– opiekę paliatywną w formie stacjonarnej lub domowej (nie wszystkie).

WAŻNE!
Pomoc oferowana przez hospicja perinatalne oraz hospicja domowe jest bezpłatna.
Nie potrzebne jest również skierowanie od lekarza.