Nastoletnia mama w szkole

Nie obawiaj się, co dalej będzie z Twoją nauką. Twoja szkoła ma obowiązek udzielić Ci urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Najgorsze co można zrobić to nastawić się źle do rozmowy z nauczycielem, dyrekcją czy pedagogiem szkolnym.

Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwią Ci zaliczenie w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła jest zobowiązana do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu – dogodnego dla Ciebie – ale w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Z kolei uczennice w bardzo trudnej sytuacji mogą liczyć na indywidualne traktowanie i pomoc związaną nie tylko z edukacją. Zdarza się, że młodej mamie zapewniana jest również pomoc pedagogiczna, psychologiczna (współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną), a czasem nawet materialna, gdy sytuacja tego wymaga.

Musisz wiedzieć, że obowiązek szkolny trwa do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym skończysz 17 lat. Na wniosek Twoich rodziców (ponieważ to oni do osiągnięcia przez Ciebie pełnoletności, są Twoimi opiekunami prawnymi i to tego czasu sama nie możesz o sobie decydować), dyrektor szkoły publicznej może zezwolić, by lekacje odbywały się poza szkołą na określonych warunkach.

Reasumując:

– szkoła nie ma prawa usunąć ciężarnej uczennicy z listy uczniów ani namawiać do zmiany placówki;

– uczennica ma prawo do urlopu i nauczania indywidualnego;

– młoda mama ma prawo do (w miarę możliwości) terminowego zaliczenia egzaminów;

– w szkole, w której uczniowie muszą odbyć praktyki zawodowe, młodzież ma podpisane umowy o odbycie praktyk ze szkołą bądź zakładem pracy. Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana i należy indywidualnie rozmawiać.

Jeżeli będziesz miała jakiekolwiek szczególowe pytania zadzwoń do naszych ekspertów ds. prawa oświatowego. Numer telefonu oraz terminy dyżurów znajdziesz TUTAJ.

Konsultacja – Fundacja Javani