Zespół Edwardsa

„Wspólnie” Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin  – celem stowarzyszenia jest wsparcie formalne, administracyjne, adresowe, merytoryczne, psychologiczne, które ułatwiłoby rodzicom i rodzinom z dziećmi z rzadkimi chorobami genetycznymi: przyjęcie trudnej diagnozy, zaklimatyzowanie się w nowej rzeczywistości, dostęp do specjalistów.
Adres:
ul. Chałubińskiego 3
50-369 Wrocław
E-mail: stowarzyszenie@wspolnie.org

 

Blog rodziców dzieci z Zespołem Edwardsa – życie codzienne, zmaganie z chorobą, przydatne informacje.

 

Fundacja Trisomy18.org – anglojęzyczna strona dla osób poszukujących wiedzy o Zespole Edwardsa