Zespół Turnera

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z zespołem Turnera – Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym (non profit), powstałą w maju 1990 r z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci urodzonych z zespołem Turnera (ZT) oraz osób zaangażowanych w ich leczenie – głównie lekarzy z Instytutu Pomnika Centrom Zdrowia Dziecka w Warszawie, skupionych wokół prof. dr hab. med. Tomasza Romera.
Adres:
ul. Podwale 13/15 lokal 202 II piętro
00-252 Warszawa
Tel.: 22 824 35 44

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera –  Stowarzyszenie działa na rzecz osób z zespołem Turnera i ich rodzin. Zrzesza rodziców dzieci, wchodzące w dorosłość z zespołem Turnera. Współpracuje z wybitnymi specjalistami zajmującymi się problematyką tego zespołu.
Adres:
ul. Mateckiego 21/12
60-689 Poznań
Tel.:  505 662 291
E-mail: joanna_jedrzejczak@wp.pl

 

Fundacja „Chcę urosnąć” – celem Fundacji jest  pomoc dzieciom  chorym na niskorosłość a w szczególności: wspieranie finansowe, rzeczowe dzieci wymagających pomocy medycznej w zakresie podstawowym i specjalistycznym, upowszechnianie w świadomości społecznej wiedzy  o chorobie i  potrzebie niesienia pomocy  chorym dzieciom i ich rodzinom.
Adres:
ul. Strzelnicza 12
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: Renata Gliszczyńska: 662 536 812
E-mail: kontakt@chceurosnac.pl

 

Klub Nieduzi – jak sami piszą na swojej stronie:  „Osoby bardzo niskiego wzrostu założyły klub, który stara się, by je zauważono”. Działają na terenie całej Polski. Obecnie nie posiadają siedziby.
E-mail: kontakt@nieduzi.org
Specjalista ds. badań i publikacji naukowych
– Karolina Ordak:  karolina.ordak@nieduzi.org; tel.: 508 195 262
Ogólnopolski kontakt dla rodziców dzieci niskiego wzrostu poszukujących informacji
– Maria Kacperska: tel.: 600 434 576, Radom

 

Strona i blog mamy dziewczynki z Zespołem Turnera – informacje, życie codzienne.