Sprawy materialne

W ciągu ostatnich kilku lat wiele zmieniło się w kwestii wsparcia materialnego rodzin. Na przykład, od 2016 r. na 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, mogą liczyć nieubezpieczone mamy, które urodziły dziecko, a które do tej pory nawet nie mogły skorzystać z urlopu macierzyńskiego, np. studentki.
Ponadto od roku rodziny otrzymują już nie tylko prawo do ulgi podatkowej na każde dziecko, ale też świadczenie, poczynając od drugiego dziecka w ramach programu „Rodzina 500+”.  Istnieje możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, jeśli jest odpowiedni dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.
Jest również wiele świadczeń dedykowanych szczególnie osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Jeśli istnieje taka potrzeba, nie bój się skorzystać z takiej formy wsparcia, która przysługuje Tobie i Twojemu dziecku. W tym dziele opisaliśmy w jaki sposób mama i jej dziecko mogą uzyskać pomoc materialną.  Szczegóły poniżej.