Szczególne uprawnienia dla kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży i dzieci niepełnosprawne bez kolejki do specjalisty

 

Od 1 stycznia 2017 roku kobiety w ciąży, a także dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz w aptekach.*

 

Maksymalny czas oczekiwania – 7 dni roboczych

Dzięki nowym przepisom kobieta w ciąży lub rodzic z dzieckiem niepełnosprawnym już nie będą musieli szukać prywatnych specjalistów, by wykonać specjalistyczne badania jak najszybciej.
Art. 18 ustawy „Za życiem” zmienił zapisy ustawy o „Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”, uwzględniając m.in. kobiety w ciąży jako pacjentów uprzywilejowanych. Jednak nie zmienił zapisu dotyczącego terminu realizacji świadczeń dla tej grupy pacjentów.
W związku z tym świadczenie u specjalisty musi być wykonane w terminie określonym w ustawie o świadczeniach (Art. 47c ust.4). Choć przepisy stanowią, że świadczenia udziela się w dniu zgłoszenia do przychodni, nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji pacjenci uprzywilejowani zostaną przyjęci na wizytę natychmiast. Jeśli konsultacja specjalisty nie będzie mogła odbyć się w dniu zgłoszenia, powinna mieć miejsce w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Jednak świadczenie ambulatoryjnie powinno być wykonanie w czasie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Konieczne zaświadczenie

Warunkiem wizyty jest okazanie w rejestracji odpowiedniego zaświadczenia od:
– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
– lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia;
– lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii,      neonatologii lub pediatrii.

Uwagi

Nowe przepisy mogą być trudne do wyegzekwowania w praktyce. Jak ustaliliśmy w rozmowie z dyrektorem jednego ze szpitali położniczych, nowy przepis nie zakłada zwiększenia środków finansowych na realizację opisanego prawa. To znaczy, że przychodnie czy szpitale dalej ograniczone są limitami przyjęć do których zmuszają je umowy z NFZ.
Warto jednak podkreślić, że wiele instytucji ma tendencję do skrupulatnego przestrzegania przepisów, które w mniejszym lub większym stopniu są niekorzystne dla pacjentów. Niestety tej samej zasady nie stosują w odwrotnej sytuacji, czyli gdy dane prawo przemawia na korzyść pacjenta. Możemy więc spotkać się w rejestracji z odmową, a rejestratorka będzie rozkładać ręce, że przecież nie ma już numerków etc.
Dodatkowo na korzyść instytucji działa niska świadomości o nowym przepisie wśród pacjentów. Zanim udamy się do danej placówki medycznej, chcąc skorzystać z przysługującego nam prawa, warto wydrukować sobie tekst ustawy. Jeśli nie uzyskamy pomocy w rejestracji, zamiast podejmować dyskusję na temat nowych przepisów, należy poprosić o rozmowę z kierownikiem przychodni lub jeśli i to nie przyniesie rezultatu z dyrektorem danej placówki. Jeśli dyrekcja nadal będzie się upierać przy odmowie przyjęcia osoby uprawnionej, należy zgłosić skargę do swojego oddziału NFZ.

*Pełny tekst ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców wystąpiła do Rzecznika Praw Pacjentów z prośbą o interpretację procedury udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom uprzywilejowanym i jej zgodność z art. 47c ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Przeczytaj odpowiedź Rzecznika Praw Pacjentów