Dla personelu medycznego

W czerwcu 2016 roku weszły w życie zasady opieki okołoporodowej, uwzględniające szczególnie trudną sytuację kobiet po poronieniu.

Zmieni się także sytuacja kobiet, które:
•    urodziły martwe dziecko lub niezdolne do życia,
•    urodziły dziecko obarczone schorzeniami letalnymi,
•    spodziewają się urodzenia chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi.

1. Sposób przekazania informacji o diagnozie

Kobieta, która dowie się, że urodzi chore lub martwe dziecko, powinna otrzymać od personelu informację na ten temat w sposób spokojny i taktowny, a przekazujący wiadomość personel medyczny powinien dać kobiecie czas, by oswoiła się z sytuacją. Dopiero po wyrażeniu chęci dalszej rozmowy można szczegółowo opowiedzieć o przyczynach utraty dziecka.

2. Wsparcie psychologiczne

Jeśli kobieta i jej rodzina sobie tego zażyczą, powinni otrzymać także wsparcie psychologiczne.

3. Ograniczenie kontaktu z kobietami, które urodziły lub urodzą zdrowe dzieci

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, kobiety po niepowodzeniach położniczych nie powinny przebywać na jednej sali z tymi, które urodziły zdrowe dziecko lub za chwilę zostaną mamami. Personel szpitala ma zadbać także o to, aby w czasie pobytu w oddziale, pacjentka po urodzeniu martwego dziecka nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci. Do tej pory nie obowiązywały żadne regulacje prawne w tej kwestii.

4. Zachowanie personelu medycznego względem kobiety po poronieniu

Ustawa szczególną uwagę przykłada do tonu głosu oraz słów, ponieważ sposób rozmowy ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie i może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentki. Podczas opieki nad kobietą po poronieniu, personel medyczny musi wzbudzać jej zaufanie, czyli za każdym razem przedstawiać się, wyjaśniając swoją rolę i tłumaczyć wszelkie działania. Niezwykle ważne jest, by pacjentka miała możliwość świadomego decydowania o dalszych zabiegach diagnostyczno-terapeutycznych oraz by na badania i zabiegi uzyskana była jej zgoda. Wszelkie badania i zabiegi powinny być przeprowadzane w intymnej atmosferze, z poszanowaniem prywatności.

5. Informacja na temat praw po poronieniu

Personel szpitala powinien również poinformować, jak zarejestrować zmarłe dziecko w USC, a także podpowiedzieć, jak postępować w sprawie urlopu macierzyńskiego.

Więcej informacji, które mogą być przydatne dla pacjentki zamieściliśmy (TUTAJ)

 

Z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej,  sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych