TERAPIA PO PORONIENIU

Program terapeutyczny NEST* jest skierowany do osób, które doświadczają w swoim życiu konsekwencji różnorakich traum. Jedna z nich jest niewątpliwie utrata dziecka.

W trakcie procesu terapeutycznego NEST udzielana jest pomoc w następującym zakresie:

• rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z całą gamą emocji, np. z bólem, strachem, zagubieniem, opuszczeniem, wstydem, winą, lękiem czy złością;

• odnoszenie się do problemów egzystencjalnych takich jak: przemijanie, pustka, sens życia, czy śmierć;

• rozumienie wydarzeń z przeszłości w tym i tego jak wpływają one na obecnie doświadczane trudności;

• przezwyciężanie intra– i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń;

• uczenie się zachowań adaptacyjnych w odpowiedzi na traumę, takich jak asertywność czy w sytuacjach koniecznych ucieczka;

• zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie, przebaczenie;

• zajęcie się skutkami znaczących strat osobistych takich jak śmierć dziecka w wyniku straty ciąży;

• rozpoznanie i odrzucenie społecznych masek oraz opłakanie utraty osoby, którą mogło się było zostać gdyby nie doświadczane traumy.

Baza terapeutów NEST

NEST* to skrót międzynarodowego Stowarzyszenia o nazwie the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą)